Cửa hàng Nguyễn Khang

 Nguyễn Khang 1 – 1085 Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn, Bình Định

 Nguyễn Khang 2 – 625 Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn, Bình Định

 Nguyễn Khang 3- Chợ Phước Sơn, Phước Sơn, H.Tuy Phước, Bình Định

 Nguyễn Khang 4 – Quốc Lộ 1A, Đ.Hùng Vương (Ngã 3 Phú Tài), Quy Nhơn, Bình Định

 Nguyễn Khang 5 – Lê Duẩn, Đập Đà, TT.An Nhơn, H.An Nhơn, Bình Định

0935 115 455