Chính sách vận chuyển

 • CHI PHÍ VẬN CHUYỂN
  • Anbico Miễn phí vận chuyển toàn quốc trên lãnh thổ Việt Nam
  • Các trường hợp vận chuyển ngoài Việt Nam sẽ áp dụng mức phí riêng, trong từng trường hợp cụ thể thoả thuận về chi phí vận chuyển với khách hàng hoặc chi phí của đơn vị vận chuyển thứ ba. Phần chịu chi phí do khách hàng trả
  • Phương tiện vận chuyển miễn phí do anbico tự quyết định điều phối.

Các mức phí này áp dụng từ 01/01/2021 đến khi có thông báo mới.

 • THỜI GIAN GIAO HÀNG
  • Cam kết giao hàng 3 – 5 ngày trong bán kính 100km tính từ nhà máy xe điện Anbico gần nhất
  •  Giao hàng trong 1-2 ngày đối với đơn hàng nằm ngoài bán kính 50km trở lại
 • QUY ĐỊNH CHUNG
  • Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra sản phẩm ngay khi xe điện Anbico giao xe.
  • Khách hàng kiểm tra giấy tờ, phụ kiện liên quan sản phẩm và thanh toán đầy đủ theo quy định