Hỗ trợ cứu hộ

1.Cứu hộ miễn phí

Khách hàng mua xe từ Xe điện Anbico được cung cấp dịch vụ cứu hộ miễn phí trong thời gian dưới 01 tháng kể từ ngày mua hàng.

2. Cứu hộ tính phí

Sau một tháng kể từ ngày mua hàng, nếu khách hàng gọi cứu hộ sẽ được tính phí như sau:

  • Trong bán kính dưới 10km: phí dịch vụ là 50.000 VNĐ/ca.
  • Từ bán kính 10km trở lên (không quá 20km): 100.000 VNĐ/ca.

3. Quy trình cứu hộ

a. Nhân viên trực cứu hộ tiếp nhận thông tin về khách hàng cần cứu hộ gồm tên khách hàng, số điện thoại, địa chỉ, loại xe, tình trạng xe.

b. Trường hợp xe của khách bị trục trặc nhưng vẫn di chuyển được, Nhân viên trực cứu hộ yêu cầu khách đưa xe đến Cửa hàng để khắc phục.

c. Đối với trường hợp xe không thể di chuyển nhưng đang ở nhà: Nhân viên cần tính toán thời gian để thông báo cho khách hàng chính xác thời gian có mặt để khách biết và chờ.

d. Đối với trường hợp xe bị trục trặc trên đường và không di chuyển được, Nhân viên trực cứu hộ sẽ hướng dẫn khách thu xếp phương tiện đưa xe về Cửa hàng để khắc phục. Trường hợp khách không thu xếp được, Nhân viên mới thu xếp di chuyển đến địa chỉ khách cần cứu hộ để xử lý. Trường hợp không đi được thì Nhân viên phải thông báo cho khách ngay.

4. Hiệu lực

Quy định này có hiệu lực từ ngày 15/10/2018 đến khi có quy định mới./.