Ắc quy 48V-12Ah

Mô tả

– Ắc quy khô nhãn hiệu Chilwee sản xuất cho Anbico
– Sử dụng cho xe có tổng điện áp là 48V và dòng điện 12Ah.

Đặc tính

– Ắc quy kín khí sử dụng riêng cho xe điện.
– Ắc quy 6 ngăn.
– Dung lượng ắc quy là 12Ah

Ac quy

Ắc quy 60V-20Ah

Mô tả

– Ắc quy khô nhãn hiệu Chilwee sản xuất cho Anbico
– Sử dụng cho xe có tổng điện áp là 60V và dòng điện 20Ah.

Đặc tính

– Ắc quy kín khí sử dụng riêng cho xe điện.
– Ắc quy 6 ngăn.
– Dung lượng ắc quy là 20Ah