Lốp xe AP1502

Mô tả

Lốp xe đạp điện AP1502.

Đặc tính

– Lốp không săm nhãn hiệu KENDA.
– Kích thước 3.00-10

Lop khong sam

Lốp xe AP1503

Mô tả

Lốp xe đạp điện AP1503.

Đặc tính

– Lốp không săm nhãn hiệu KENDA.
– Kích thước 18×2.50.

Lop khong sam

Lốp xe AP1505

Mô tả

Lốp xe đạp điện AP1504.

Đặc tính

– Lốp không săm nhãn hiệu KENDA.
– Kích thước 18×2.50.

Lop khong sam

Lốp xe Twister

Mô tả

Lốp xe máy điện sử dụng cho xe Twister và AP1508.

Đặc tính

– Lốp không săm nhãn hiệu KENDA
– Kích thước 3.00-10

Lop khong sam

Lốp xe AP1508

Mô tả

Lốp xe máy điện sử dụng cho xe Twister và AP1508.

Đặc tính

– Lốp không săm nhãn hiệu KENDA
– Kích thước 3.00-10

Lop khong sam