Bộ sạc điện xe AP1502

Mô tả

– Bộ sạc ắc quy Anbico điện áp 48V/12Ah

Đặc tính

– Có chức năng chống ngược cực tính khi nạp điện.

Sac ac quy

Bộ sạc điện xe AP1503

Mô tả

– Bộ sạc ắc quy Anbico điện áp 48V/12Ah

Đặc tính

– Có chức năng chống ngược cực tính khi nạp điện.

Sac ac quy

Bộ sạc điện xe AP1505

Mô tả

– Bộ sạc ắc quy Anbico điện áp 48V/12Ah

Đặc tính

– Có chức năng chống ngược cực tính khi nạp điện.

Sac ac quy

Bộ sạc điện xe AP1508

Mô tả

– Bộ sạc ắc quy Anbico điện áp 60V/20Ah

Đặc tính

– Có chức năng chống ngược cực tính khi nạp điện.

Sac ac quy