Tay ga xe AP1502

Mô tả

Tay ga xe đạp điện AP1502.

Đặc tính

– Có đèn hiển thị điện lượng
– Bọc trang trí nhôm

tay nam

Tay ga xe Twister

Mô tả

Tay ga xe máy điện Twister và AP1508.

Đặc tính

– Bọc trang trí nhôm

tay nam

Tay ga xe AP1508

Mô tả

Tay ga xe máy điện Twister và AP1508.

Đặc tính

– Bọc trang trí nhôm

tay nam