Tay phanh xe AP1502

Mô tả

Tay phanh xe đạp điện AP1502.

Đặc tính

– Tay nhôm đúc trắng đen
– Phanh cơ
– Có bulong hãm điều chỉnh
– Có dây công tắc tín hiệu phanh

Tay phanh

Tay phanh xe AP1503

Mô tả

Tay phanh xe đạp điện AP1503.

Đặc tính

– Tay nhôm đúc trắng đen
– Phanh cơ
– Có bulong hãm điều chỉnh
– Có dây công tắc tín hiệu phanh

Tay phanh

Tay phanh xe AP1505

Mô tả

Tay phanh xe đạp điện AP1505.

Đặc tính

– Tay nhôm đúc trắng đen
– Phanh cơ
– Có bulong hãm điều chỉnh
– Có dây công tắc tín hiệu phanh

Tay phanh

Tay phanh xe Twister

Mô tả

Tay phanh xe máy điện Twister

Đặc tính

– Tay nhôm đúc, sơn đen
– Tay phanh phải là phanh dầu thủy lực
– Tay phanh trái là phanh cơ, có bulong hãm điều chỉnh
– Có dây công tắc tín hiệu phanh

Tay phanh

Tay phanh xe AP1508

Mô tả

Tay phanh xe máy điện AP1508

Đặc tính

– Tay nhôm đúc, sơn đen
– Tay phanh phải là phanh dầu thủy lực
– Tay phanh trái là phanh cơ, có bulong hãm điều chỉnh
– Có dây công tắc tín hiệu phanh

Tay phanh