Liên hệ

Đại diện

(Ms) Trần Thị Ánh Vân

Địa chỉ: Thôn Hán Lữ, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Mobi: 097 99 66 628

Tel: 0211 655.5588

Fax: 0211 384.7188

Email: contact@anbico.vn