Bộ điều khiển AP 1502

Mô tả

Bộ điều khiển 9 sò công suất.

Đặc tính

– Có chức năng bảo vệ quá tải 22±0.5A
– Có chức năng bảo vệ điện áp thấp 42± 0.5V
– Góc lệch pha 60 độ
– Chống nước khi đi dưới trời mưa hoặc rửa xe

1111-2

Bộ điều khiển AP 1503

Mô tả

Bộ điều khiển 6 sò công suất.

Đặc tính

– Có chức năng bảo vệ quá tải 16±0.5A
– Có chức năng bảo vệ điện áp thấp 42± 0.5V
– Góc lệch pha 60 độ
– Chống nước khi đi dưới trời mưa hoặc rửa xe

1111-2

Bộ điều khiển AP 1505

Mô tả

Bộ điều khiển 6 sò công suất.

Đặc tính

– Có chức năng bảo vệ quá tải 16±0.5A
– Có chức năng bảo vệ điện áp thấp 42± 0.5V
– Góc lệch pha 60 độ
– Chống nước khi đi dưới trời mưa hoặc rửa xe

1111-2

Bộ điều khiển Twister

Mô tả

– Bộ điều khiển ANANDA 12 sò công suất.

Đặc tính

– Có chức năng bảo vệ quá tải 29±1A
– Có chức năng bảo vệ điện áp thấp 53± 0.5V
– Góc lệch pha 120 độ
– Chống nước khi đi dưới trời mưa hoặc rửa xe

Bộ điều khiển AP 1508

Mô tả

– Bộ điều khiển ANANDA 12 sò công suất.

Đặc tính

– Có chức năng bảo vệ quá tải 29±1A
– Có chức năng bảo vệ điện áp thấp 53± 0.5V
– Góc lệch pha 120 độ
– Chống nước khi đi dưới trời mưa hoặc rửa xe