Đại lý thuộc ::

Huế

Cửa hàng Tấn Lộc

 Số 19 Cách Mạng Tháng 8, P.Tứ Hạ

 Số 3, Tống Phước Trị, P. Tứ Hạ

 Số 151 Lý Thái Tổ, TP. Huế

 0903 566 755 – 0903 567 255