Đại lý thuộc ::

Kon Tum

Cửa hàng Ngọc Thy

984 Phan Đình Phùng, P.Quyết Thắng, TP. Kon Tum, Kom Tum
0260 3915420 – 0964 695 678

890 Phan Đình Phùng, P.Quyết Thắng, TP. Kon Tum, Kom Tum
0260 3868781 – 0934916630

780 Phan Đình Phùng, Q.Quang Trung, TP. Kon Tum, Kom Tum
0260 6258999 – 0903 542 738

352 Hùng Vương, TT.Đắc Hà, H.Đắc Hà, Kon Tum
0260 3829777

318C Hùng Vương, TT.Đắc Tô, Đắc Tô, Kon Tum
0260 3835777

Thôn 1, X.Tân Lập, H.Kon Rẫy, Kon Tum
0260 3825779